DN3Q0039DN3Q0050DN3Q0057DN3Q0072DN3Q0120DN3Q0171DN3Q0186DN3Q0187DN3Q0196DN3Q0235DN3Q0318DN3Q0344DN3Q0394DN3Q0405DN3Q0469
 

CEOS Gameday 2021-06-12

Vimmerby IF - IFK Oskarshamn 2-1