2022-09-24 SERIEPREMIÄR

Craftstadens IBK-IBK Göteborg 6-1